گروه روانپزشکی ویان - مطب دکتر سامرند سلیمی - روان درمانی تحلیلی (روانکاوی)

‍ رابطه درمانى

⬛️ گفته مى شود برقراى رابطه درمانى مناسب و قوى، از الزامات اساسى روان درمانى موثر مى باشد و از عوامل اصلى تعيين كننده نتيجه درمان است. اين يعنى چه ؟
منظور از اين رابطه چيست؟

⚫️ اين رابطه يك رابطه انسانى، اصيل و بر مبناى آزادى و صميميت است. يعنى درمانگر محيطى خصوصى، امن و همدلانه را فراهم مى كند تا در آن الگوهاى ناخودآگاه بيمار اجازه آشكار شدن بيابند.

⚫️ به نوعى فرد در اين رابطه همدلانه و امن، تجربه جديدى از خود و ديگرى را خواهد داشت كه در نتيجه آن، بلوغ فردى و تغيير در الگوهاى تكرارى و آسيب رسان روابط بين فردى را به دنبال خواهد داشت.

⚫️ برقرارى يك رابطه معنادار به بيمار كمك مى كند تا با تجربه اى كه از همان لحظه خود در اتاق درمان دارد، نسبت به روابط گذشته و نوع درخواست وى از روابط آينده اش، بينش پيدا كند .

 

 

دکتر سميرا يزدانى نژاد
روانپزشک   روان درمانگر تحليلى 
گروه روانپزشكى ويان

هيسترى

⬛️ منظور از هيسترى در مفهوم كلى حالتى در فرد است كه نشانه هاى اضطراب با علائم عصبى و نشانه هاى بيمارى بروز مى يابد و به نوعى علائم ايجاد شده نياز هاى روانشناختى فرد را ارضا مى كنند.


➖ براي مثال سربازي كه اضطراب او در جنگ غيرقابل تحمل مي‌شود، ممكن است ناگهان بينايي خود را از دست بدهد

➖و يا زن جوانی که دوست ندارد همسرش او را در خانه تنها بگذارد، به طور ناخودآگاه دچار حملات شدید تهوع واستفراغ و … می‌گردد.

⚫️ امروزه واژه هاى تشخيصى هيستريك و هيستريا از تشخيص هاى روانپزشكى حذف شده است و بر حسب نوع علائم تشخيص هاى مختلفى از قبيل اختلال تبديلى، جسمانى سازى، خود بيمارانگارى ، بدريخت انگارى و اختلال درد مطرح مى شوند.


⬛️ شايد بتوان گفت به نوعى اولين بار فرويد توانست رنج روانى و اضطراب وجودى زنانى كه با تشخيص "هيسترى" مدت ها بعنوان متمارض و فريب كار شناخته مى شدند را در دفتر كار خود روانكاوى كند.


⚫️ به عقيده فرويد بیماران هیستریک معمولاً به دو دلیل علایــم خـود را بـه راحتـی رهـا نمیکننـد: اول اینکـه، ادامـه علایـم، آنـها را از اضطـراب ناشـی از درک آگاهانـــه تکانــه و تمایلات منع شدهشان دور میکند و دیگر اینکه، منـافع و امتیازات خاصی برای بیمار فراهم میکنند ؛اگر فــرد بیمار و علیل باشد، اطرافیان، توجه، همدردی و کمک بیشـتری بـه او میکنند و در نتیجه نیازهای وابستگی فــرد نيز ارضا مى شود.

 

دکتر سميرا يزدانى نژاد
روانپزشک   روان درمانگر تحليلى 
گروه روانپزشكى ويان

اختلال در روابط بين فردى

اختلال در روابط بين فردى

 

⬛️ همه ما در يك موقعيت ميان فردى قرار داريم كه حتى در زمان تنهايى نيز، افكار و اعمال ما تحت تاثير اين روابط قرار دارد.

 

⬛️ بعضي افراد در برقرارى و حفظ روابط بين فردى سالم تواناتر و برخى دچار مشكل اند. اين مساله ميتواند ريشه در ژنتيك، نحوه ى تربيت و #تعاملات_اوليه_فرد داشته باشد كه البته تجارب روزمره ى روابطى كه فرد در دوران بلوغ برقرار ميكند بتدريج به اين ساختار اوليه شكل مى دهند.

 

⬛️ بسيارى از افراد كه با اشكال در برقراى روابط بين فردى مراجعه ميكنند، بعلت ناتوانى در ايجاد و حفظ روابط بين فردى قابل تحمل و راضى كننده، دچار نااميدى شده اند. 

 

⬛️ هدف کلی روان‌درمانی بین فردی کاهش یا حذف علایم از طریق بهبود کیفیت روابط بین فردی و کارکرد‌های اجتماعی فرد در تقابل با نهادهای اجتماعی است. درمانجو بتدريج مى تواند انعطاف پذيرى بيشترى در ارتباط خود با ديگران پيدا كند و همدلى او براى درك ديگران افزايش يابد.

 

⬛️ فرد در رواندرمانى تحليلى به بررسى الگوهاى تكرارى روابط و علت درونى برقرارى اين الگوها مى پردازد و در محيط امن درمان، تجربه ى #دلبستگى ايمن را پيدا ميكند.

 

⬛️روان درمانگران بین فردی روابط فرد در دوران کودکی را در چگونگی احساس فعلی شخص و آنچه او در روابط بزرگسالی خود انجام می دهد بسیار موثر می دانند. اگر چه این درمان معمولا به جای روابط گذشته بر روابط فعلی شخص تمرکز دارد.

 

⬛️ با توجه به ريشه هاى عميق دلبستگى در ساختار روان افراد، ديده شده در فرديكه علايم افسردگى دارد بهبود روابط  فرد باعث كاهش نشانه هاى خلقى او ايجاد مى گردد.

خشم (٣)

ابرازخشم 
 
✔️ همانگونه كه گفته شد خشم يك نیروی مخرب و بی هدف نیست، بلکه یک انگیزه است تا مشکلی را حل یا ناخوشایندی را خوشایند سازد.
 
⬛️ افراد بايد توانايى ابراز خشم داشته باشند؛ همان ميزان كه پرخاشگرى و ابراز خشم همراه با خشونت مى تواند تخريبگر باشد، سركوب و سكوت هميشگى در هنگام تجربه خشم مى تواند اثرات مضرى داشته باشد؛ سكوت در هنگام خشم، اطرافيان را از دانستن تجربه احساسى شما محروم مى كند و خودتان را در معرض مشكلات روان شناختى و تعارضات بين فردى قرار مى دهد. 
⬛️ افرادى كه مهارت ابراز خشم را به گونه اى غير تخريبى دارند، خشم به آنها نیرو می دهد تا با کمک آن اراده ی خود را تقویت کنند و در انجام کاری که به آن مربوط است موفق شوند. 
⬛️ ابراز کردن خشم به این معناست که فرد در بیان خشم خود جسور و منطقی باشد نه پرخاشگر و فرد بتواند به شيوه اى مؤثر آنچه را كه باعث ناكامى و خشم او شده بيان كند.
⬛️ ابراز خشم به شيوه مؤثر نيازمند پيش نيازهاى ارتباطى است؛ فرد بايد مهارت ارتباطات قاطعانه  قدرت نه گفتن، انتقاد نرم و مؤثر را در خود تقويت كند.
⬛️ در ابراز قاطعانه خشم، شرط اول قدم آن است كه تعهد داشته باشيم كه به خود و ديگرى آسيب نزنيم.
⬛️ استفاده از تكنيك هاى ارتباطى مى تواند گاها در ابراز خشم مؤثر باشد:
➖از عبارت هایی استفاده کنید که با «من» شروع می شوند یا به «میم» فاعلی ختم می شود؛
 «من خیلی عصبانی هستم»، «احساس خشم می کنم»، «عصبانی ام»، «ناراحت هستم»، «دارم منفجر می شم».
تا حد امكان عبارت هایی را که با «تو» شروع می شود، به کار نگیرید، زیرا این عبارت ها طرف مقابل را در موضع دفاعی قرار می دهد. جمله هايى از قبيل: "تو مرا عصبانی کردی"، " تو باعث ناراحتی من شدی."
 
➖علت این رویداد برانگیزاننده را توصیف کنید. برای توصیف برانگیزاننده ها می توانید از یک جمله ی مجهول یا جمله ی معلوم استفاده کنید. به عبارتی در صورتی که با طرف مقابل راحت هستید از جمله ی معلوم استفاده کنید. اما اگر احساس می کنید طرف مقابل برانگیخته است و حساسیت به خرج می دهد، از جمله ی مجهول استفاده کنید. برای مثال:
از خشم منفجر می شوم اگر ببینم کسی به من خیانت کرده است (جمله ی مجهول).
عصبانی می شوم هنگامی که صحبت می کنم، کسی حرف مرا قطع کند (جمله ی مجهول).
خیلی ناراحت شدم وقتی دیدم به قول خودت وفا نکردی (جمله ی معلوم).
خیلی به من برخورد و عصبانی شدم چون تحقیرم کردی (جمله ی معلوم).
 
ادامه دارد...
 
 
دکتر سميرا يزدانى نژاد
روانپزشک   روان درمانگر تحليلى 
گروه روانپزشكى ويان

 

خشم(١)

◼️بسيارى از افراد فكر مى كنند نبايد خشمگين شوند و خشم را هيجانى غير قابل قبول و سمى مى دانند. 
 
◼️خشم یک احساس نرمال است که در وجود هر انسان سالمی ایجاد می شود. بسیاری از اتفاقات خوب در دنیا شاید از یک خشم نشأت گرفته شده باشد. خشم برخی افراد در بسیاری از جوامع منجر به از بین رفتن بی عدالتی های اجتماعی شده است. از ديدگاه تكاملى عصبانيت و خشم را يك غريزه جنگى ذاتى مى دانند كه تضمين كننده بقاى نسل ها شده است
 
⬛️خشم احساس يا هيجانى است كه محدوده اى از عصبانيت خفيف تا شديد را در بر ميگيرد.خشم مى تواند بدنبال تجربه ناكامى از رسيدن به خواسته، تحقير، تهديد،طرد شدگى و  ...  شكل گيرد .خشم  و عصبانيت به افراد انگيزه دفاع مى دهد.
 
◼️تا زمانيكه خشم بعنوان يك احساس به رسميت شناخته نشود ،قطعا ابراز آن نيز با مشكل مواجه خواهد شد .
 
🔴پرخاشگرى با خشم متفاوت است؛ پرخاشگرى رفتارى است كه در نتيجه ى خشم شكل ميگيرد و به قصد صدمه و آسيب به شخصى است كه از او خشم داريم. پرخاشگرى مى تواند آشكار( پرخاشگرى لفظى يا فيزيكى ) و يا نهان (انتقاد و قضاوت تخريبگرانه در رابطه و...) باشد.
 
☑️ پس خشم، يك هيجان است كه گريزى از تجربه ى آن نيست و پرخاش، يك رفتار ارادى و مخرب است كه در نتيجه خشم شكل ميگيرد و قابل كنترل است.
 
ادامه دارد...
 
 
دکتر سميرا يزدانى نژاد
روانپزشک   روان درمانگر تحليلى 
گروه روانپزشكى ويان

 

خشم(٢)

‍ ‍ ⭕️ در كنترل خشم و خشونت قدم اول اين است كه فرد بين اين دو در خود تمايز قائل شود؛ همانطور كه بيان شد خشم يك تجربه احساسى و خشونت يك رفتار است. 
 
🛑 هدف دستيابى به تعادل در ابراز رفتار است نه سركوب هيجان ؛
     پنهان كردن خشم و عدم ابراز آن قطعا با عواقبى همراه است؛ خشم ابراز نشده باعث تشديد استرس مى شود، اختلال روابط ايجاد مى كند، حتى ممكن است باعث ايجاد علايم جسمانى شود.
 
1️⃣  به عنوان اولين قدم فرد بايد آگاه به وضعيت درونى خود در هنگام تجربه هيجان خشم شود. يعنى بداند كه الان خشمگين است! (بطور كلى اولین قدم در مهار کردن هر گونه احساسى اعم خشم، غم، حسادت، تنفر، ترس و شرم آگاهی داشتن نسبت به آن است.)
▶️خشم حس پيچيده اى است؛ خيلى از مواقع آنچه ما را عصبانى كرده با آن كس يا آن چيزى كه به او واكنش مى دهيم متفاوت است: خشم از مورد ارج قرار نگرفتن در رابطه خود را به صورت پرخاش از شام پر نمك نشان مى دهد!  
يك رواندرمانگر در بازگشايى گره خشم و پيدا كردن عامل و ارتباطات خشم و خشونت مى تواند بسيار كمك كننده باشد.
 
2️⃣ بررسى نيت ديگرى نيز بسيار مهم است؛ در صورت امكان آن را با آن كس كه شما را عصبانى كرده چك كنيد. زود نتیجه گیری نکنید. مطمئن شوید عصبانیت شما به جا است.
 
3️⃣ ابراز خشم؛ در ابراز خشم، روش هايى كمك كننده است كه در ادامه به آنها مى پردازيم.
 
ادامه دارد...
 
دکتر سميرا يزدانى نژاد
روانپزشک   روان درمانگر تحليلى 
گروه روانپزشكى ويان

 

خشم(٤)

مديريت خشم:
 
⬛️ شما نمی توانید از دست مردم یا چیزهایی که شما را عصبانی می کنند رهایی یافته یا از آنها دوری کنید؛ شما نمی توانید آنها را تغییر دهید، اما می توانید بیاموزید که واکنش های خود را کنترل کنید. در عين حال مديريت_خشم هميشه يك روش سهل الوصول نيست كه انتظار داشته باشيم فرد با شمارش يك تا ١٠ و يا چند نفس عميق بتواند همواره از پس اين هيجان فوران شده برآيد. 
⬛️ واقعيت اين است كه حس خشم بعنوان يك هيجان اوليه عموما با مجموعه اى از احساسات و حالات مانند اضطراب، افسردگى، رنجش، شرمندگى، ناامنى، ناكامى و حتى يك گرسنگى معمولى ممكن است آميخته شده باشد.
جداسازى اين احساسات و هيجانات براى فرد عصبانى به تنهايى امكانپذير نمى باشد. حضور در محيط امن درمان و مراجعه به رواندرمانگر و روانپزشك به فرد مى تواند كمك بسيارى كند. 
⬛️ در مديريت خشم هدف اين است كه فرد متوجه ميزان و شدت عصبانيت خود شود، آن را بعنوان حس خشم در خود شناسايى كند و بپذيرد كه عصبانى است. سپس به روش هايى احساس هيجانى و برانگيختگى فيزيولوژيك ناشى از آن را كاهش دهد؛ به طور مثال در مواردى كه فضاى گفتگو بين دو نفر بعلت خشم متشنج مى شود، مى توان از گزينه فرجه زمانى (Time Out) استفاده كرد؛ البته بهتر است برای این کار، در زمانی که همه چیز عادی است و هیچ یک خشمگین نیستید، درباره فایده ای که «متوقف کردن عصبانیت و ترک محل به صورت موقت و به اصطلاح Time out» دارد صحبت کنید و به توافق برسید. در این باره حتماً از قبل با هم قرار بگذارید که زمان جدا بودن چه مدت خواهد بود، یک ساعت ، دو ساعت و... سپس درپایان این مدت حتماً دوباره به نزد هم برگرديد.
 
 
دکتر سميرا يزدانى نژاد
روانپزشک   روان درمانگر تحليلى 
گروه روانپزشكى ويان

 

مادر به قدر كافى خوب

🔳 نوزاد در اوايل تولد از مادر، حسى مغشوش از دنيا را تجربه مى كند كه در آن مرز مشخصى از خود و مادر ندارد. به علت نبودن حسی مجزا، نوزاد، مادر را به عنوان بخشی از خود درک می‌کند؛ در او حسی از همه‌توانی شکل می‌گیرد، به اين شكل كه من هر چه بخواهم برايم فراهم خواهد شد.
🔳 مادر در اين دوران بايد خود را جاى كودك بگذارد تا بتواند نيازهاى او را درك كند و در يك محيط نگهدارنده و پذيرا، آنها را فراهم كند.با توجه به پيچيدگى درك اين نيازها،مى توان گفت تنها فرمول كار اين هست كه فرد بايد به حس مادرانه خود در بررسى نيازهاى نوزاد هم اعتماد كند.
🔳  وينيكات (متخصص اطفال و روانكاو انگليسى) مفهوم  “مادر به قدر کافی خوب” ( good enough mother ) را برای اولین بار مطرح کرد. در اوایل عمر نوزاد، مادر در سازگاری کامل با نیازهای اوست و تمام نيازهاى او را برآورده مى كند؛ ولى با گذر زمان میزان این سازگاری کم و کمتر شده و به تدریج، متناسب به توان رشدی کودک برای تحمل ناکامی، مادر با بر آورده نكردن همه نيازهاى كودك او را با واقعيت دنياى ناكام كننده بيرون، سازگار مى كند.
🔳 مادر ايده آل و عالى فرصت تجربه دنياى واقعى را به كودك نمى دهد.  
🔳 اين شُل شدن ارتباط مادر يا كودك بايد به تدريجى (و نه يكباره) باشد تا كودك توان پيش بينى و كنترل را كسب كند.
 
 
دکتر سميرا يزدانى نژاد
روانپزشک   روان درمانگر تحليلى 
گروه روانپزشكى ويان

معرفی گروه روانپزشکی ویان

گروه تخصصی و فوق تخصصی ویان شامل مجموعه ای از روانپزشکان برگزیده در حوزه های مختلف فوق تخصصی است . همه این روانپزشکان در حوزه کاری خود متبحر بوده و آموزش آکادمیک دیده اند.

در این مجموعه به طیف گسترده ای از مشکلات روانپزشکی و روان شناختی کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان به صورت فردی ، زوج ، خانواده و گروهی رسیدگی میشود.

این گروه خدمات مرتبط با درمان رابطه عاطفی  و جنسی "زوج ها" را به طور تخصصی و در قالب کار تیمی ارائه می دهد . یعنی چنان چه زوجی جهت بهبود رابطه عاطفی خود مراجعه نمایند ، و در عین حال دچار مشکلات اولیه جنسی باشند و یا یکی از زوج ها دچار مشکلات فردی باشد ، امکان درمان هم زمان در حیطه های تخصصی مختلف توسط روان پزشکان گروه برایشان فراهم است . این ویژگی وجه تمایز گروه روان پزشکی ویان است .

هر یک از روان پزشکان این مجموعه علاوه بر درمان دارویی در حوزه درمان های روان شناختی (روان درمانی) تخصصی خود تبحر دارند.

منشی های گروه ویان ، خانم ها رضوان مهرفرزین و ریحانه گل محمدی برای ارجاع تخصصی مراجعین به درمان گران (فرایند تریاژ) آموزش دیده اند .

در صورت مواجهه با موارد بسیار پیچیده ، با حفظ رازداری و بدون ارائه نام و شغل و با کسب اجازه از مراجعه کننده ، یک فرایند هم اندیشی بین روان پزشکان گروه جهت مشورت درباره بهترین سرویس درمانی به مراجع به جریان می افتد.