برخی از باورهای جنسی نادرست و مخرب رابطه زناشویی

• هر تماس بدنی باید منجر به سکس شود.
• هر چه عضو جنسی مرد بزرگتر باشد زن زودتر به اورگاسم میرسد.
• سکس خوب همیشه به اورگاسم منجر می شود.
• سکس خوب یعنی زن و مرد باهم به اورگاسم برسند.
• مردان همیشه برای سکس آماده اند.
• مردی که میل جنسی اش کمتر از زن باشد مشکل دارد.
• زنان و مردان بصورت خودبخودی و از قبل همه چیز را درباره سکس و بدن هم بدانند.
• زن در طی هر رابطه جنسی حتما باید به اورگاسم برسد.
• اورگاسم زن حتما باید از طریق دخول باشد.
• اگر زن نتوانست به اورگاسم برسد باید تظاهر به اورگاسم کند.
• همه مراحل رابطه جنسی شامل درخواست،اجرا و هماهنگی به عهده مرد باید باشد.
• زن باید انتظار بکشد و صبر کند تا مرد شروع کند.
• زن باید وقار و منزلت خودش را در رفتار جنسی حفظ کند.
• سکس برای لذت بردن مرد می باشد و وظیفه زن ارضای نیاز مرد است.
• زن خوب به سکس علاقه نشان نمی دهد.
• زن در طی سکس فقط باید مطیع خواسته مرد و منفعل باشد.
• مرد بهتر است ابراز احساسات نکند.
• به مرد احساسات نشان نده وگرنه سکس می خواهد.
• رابطه جنسی یعنی دخول!!
• سکس همیشه باید طبیعی و خودجوش باشد و نه درخواستی.
• زنان هیچوقت نباید شروع کننده رابطه باشند.

دکتر بهاره ابریشمی
نویسنده: دکتر بهاره ابریشمی
روان پزشک، روان درمان گر و سکس تراپیست

مشاهده سایر مطالب دکتر بهاره ابریشمی

 

گروه  تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی ویان
مطب دکتر سامرند سلیمی

مطب سعادت آباد

سعادت آباد. میدان کاج به سمت جنوب. اولین کوچه سمت راست(مقدس یا یازدهم).ورود با خودرو از خیابان پانزدهم . پ 3. و 302. ط 3
02122385679 - 02122385718

مطب میرداماد

میرداماد. میدان مادر. خیابان سنجابی (بهروز). کوچه یکم سمت راست. پ 8 . و 17. ط2
02122904886 - 02122904887


ساعت کاری

شنبه - پنجشنبه :  21-15