مثبت اندیشی ، خوب است یا بد ؟

گروه روانپزشکی ویان:
‍ من خودم را به دست خود نابودكرده ام. چيزي نمي شناسم كه بتوانم وضع خودم را با آن مقايسه كنم. هيچ رغبتي ندارم كه به زور روحيه در خود القا كنم.در چنين وضعي هيچ چيزبي معني تر از القاي روحيه نيست.واي ازاين مردم ازخود راضي! وراجي كه خرجي ندارد! باچه خودپسندي سرشار از غروري داوري مي كنند!اگرميدانستند كه من وضع كنوني خودرا تاچه پايه زشت ونفرت آور احساس ميكنم زبانشان برنمي گشت كه به من درس زندگي واخلاق بدهند.آنهاچه چيزتازه اي دارندكه به من بگويندكه من خودندانسته باشم؟ ....اما من از همه شان بيزارم....
(قمارباز، داستايفسكي، سروش حبيبي،ص٢٠٢)

پی نوشت دکتر حافظ باجغلی
روان پزشک و روان درمانگر :

داستايفسكي چه دل پري داشته از دست رواندرمانگران "مثبت انديش" و "تفكر مثبت"! آن ها بدون اين كه وارد اعماق ذهن يك انسان بشوند فقط تلاش مي كنند با القاي روحيه توخالي و تشويق براي مثبت انديشي، مرهمكي بر دردهاي مراجع بگذارند و او را به "موفقيت" و "خوشبختي" برسانند. احساس مي كنند ديگران از بيانات نابشان مستفيض مي شوند و به يك باره متحول مي شوند! جاي داستايفسكي در كارگاه هاي تفكر مثبت و راهي به سوي موفقيت و  رويكردهاي آبكي شبيه اين ها خالي است.

#گروه_روانپزشکی_ویان

دکتر سامرند سلیمی
نویسنده: دکتر سامرند سلیمی
روان پزشک و روان درمان گر

مشاهده سایر مطالب دکتر سامرند سلیمی

 

گروه  تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی ویان
مطب دکتر سامرند سلیمی

مطب سعادت آباد

سعادت آباد. میدان کاج به سمت جنوب. اولین کوچه سمت راست(مقدس یا یازدهم).ورود با خودرو از خیابان پانزدهم . پ 3. و 302. ط 3
02122385679 - 02122385718

مطب میرداماد

میرداماد. میدان مادر. خیابان سنجابی (بهروز). کوچه یکم سمت راست. پ 8 . و 17. ط2
02122904886 - 02122904887


ساعت کاری

شنبه - پنجشنبه :  21-15