چگونه انکار فرد باعث پیشروی اعتیاد میشود؟؟


چگونه #اعتیاد  با #انکار فرد پیشروی میکند ؟
📛 یکی از #مکانیسم های_دفاعی  روان انسان  #انکار است که فرد میتواند با استفاده از ان بخشهایی از واقعیت را که به نوعی غیر قابل تحمل  و #استرس زا می باشد را بطور ناخوداگاه منکر شود .

📛 انکار یکی از مکانیسمهای دفاعی شایع در افراد دچار اعتیاد است .

📛فرد دچار #اعتیاد  با این مکانیسم
میتواند به راحتی خود را متقاعد کند که هیچ مشکلی وجود ندارد ......

نینا سلامتبخش:
چگونه #اعتیاد  با #انکار فرد پیشروی میکند ؟
📛 یکی از #مکانیسم های_دفاعی  روان انسان  #انکار است که فرد میتواند با استفاده از ان بخشهایی از واقعیت را که به نوعی غیر قابل تحمل  و #استرس زا می باشد را بطور ناخوداگاه منکر شود .

📛 انکار یکی از مکانیسمهای دفاعی شایع در افراد دچار اعتیاد است .

📛فرد دچار #اعتیاد  با این مکانیسم
میتواند به راحتی خود را متقاعد کند که هیچ مشکلی وجود ندارد .

📛با پیشرفت #اعتیاد  و در استانه فروپاشی قرار گرفتن موقعیتهای خانوادگی ؛ اجتماعی و شغلی  فرد دچار اضطراب میشود و برای از هم نپاشیدن  سیستم روانی در گیر این  #مکانیسم_دفاعی ناکارامد شده و در یک دنیای تخیلی و غیر واقعی فرو میرود و رهایی از مشکل را سختتر میکند .

✅✅ #روان_درمانگر  اعتیاد میتواند با روبرو کردن  و افزایش بینش فرد نسبت  به این دام ذهنی  ؛ فرد را به سمت دنیای واقعی   و تسهیل پیشروی به سمت #ترک_مواد سوق دهد .

#دکتر_نینا_سلامت_بخش
#روانپزشک - رواندرمانگر اعتیاد
هیپنوتراپیست

دکتر نینا سلامت بخش
نویسنده: دکتر نینا سلامت بخش
روان پزشک، روان درمان گر و هیپنو تراپیست

مشاهده سایر مطالب دکتر نینا سلامت بخش

 

گروه  تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی ویان
مطب دکتر سامرند سلیمی

مطب سعادت آباد

سعادت آباد. میدان کاج به سمت جنوب. اولین کوچه سمت راست(مقدس یا یازدهم).ورود با خودرو از خیابان پانزدهم . پ 3. و 302. ط 3
02122385679 - 02122385718

مطب میرداماد

میرداماد. میدان مادر. خیابان سنجابی (بهروز). کوچه یکم سمت راست. پ 8 . و 17. ط2
02122904886 - 02122904887


ساعت کاری

شنبه - پنجشنبه :  21-15